účetní práce
Napsal Administrator   
Sunday, 10 February 2008
 • •    vedení daňové evidence
 • •    vedení účetnictví
 • •    možnost spolupráce s auditorem a zajištění auditu
 • •    přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví
 • •    rekonstrukce účetnictví
 • •    zpracování mezd a mzdové evidence
 • •    účetní poradenství
 • •    finanční analýza hospodaření firmy
 • •    účetní a mzdový hotmail a hotline
 • •    zpracování měsíčních či kvartálních přiznání k DPH
 • •    zpracování účetních závěrek a daňových přiznání
 • •    zavedení účetnictví
 • •    mzdové účetnictví


♦ V oblasti účetnictví zjišťujeme dle požadavků klienta vedení daňové evidence nebo Imageúčetnictví podle příslušných účetních předpisů a právních norem.

 Dle požadavků našich klientů připravíme vnitropodnikové předpisy související s vedením ekonomické agendy příslušné účetní jednotky. V rámci účetní závěrky zpracujeme požadované výkazy pro oblast daňové evidence i účetnictví, včetně výkazu cash-flow a příloh k účetní uzávěrce.

 Komplexní vedení účetnictví zahrnuje nejenom zaúčtování veškerých dokladů, ale i vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty včetně záznamní povinnosti, zpracování dalších zákonem stanovených statistických výkazů, zpracování přehledů věřitelů a dlužníků (pohledávek a závazků), vedení a zařazení majetku, metodické vedení při inventurách.

♦ V oblasti mzdového účetnictví zajišťujeme zpracování mzdové agendy pro malé i velké organizace. V rámci personalistiky zabezpečujeme zpracování všech typů pracovních smluv a vztahů, které připouští platná legislativa, informujeme klienta o změnách v personální oblasti a vybraných ustanoveních  souvisejících s touto problematikou.

Zpracování mezd mimo jiné zahrnuje veškeré úkony s ním spojené, tj. výpočet mezd v daném měsíci, založení a vedení mzdového listu, příprava výplatních pásek pro zaměstnance, zpracování mzdové uzávěrky pro účetnictví, přípravu převodních příkazů s vypočtenými odvody sociálního a zdravotního pojištění, popřípadě s platy zaměstnanců na sporožira, odvod měsíčních záloh na daň z příjmů, výčetku platidel pro banku, výpočty pro státní instituce, případně jednoduché výpočty pro potřebu bankovnictví klienta. 

Aktualizováno ( Thursday, 12 May 2011 )